Scroll to Content


Дриновата къща е построена през 30-те години на ХІХ век. Родът Дринови се вписва трайно в историята на борбите занационално освобождениекултурно издигане и възстановяване на българската държава:

ПрофМарин Дринов – първият български учен – историкСъосновател и пръв Председател на Българското книжовнодружество (дн. БАН).

Найден Дринов – участник в националноосвободителното движение - съратник на Левскичлен на Революционниякомитет и Привременното правителство по време на Априлското въстаниевиден общественик.

Пейо Дринов – предан революционен деецкуриер и десятник по време на Априлското въстание.

Стоян Дринов – син на Пейо Дриновавтор на стихосбирки за деца.

Делчо Дринов – син на Пейо Дриновполитически и научен деец.

Людмил Дринов – син на Стоян Дриновдетски поет.

В този дом е намирал подслон Апостола на свободата – Васил Левски. Тук, среднощ на 1 срещу 2 февруари 1876 г. запърви път пристига в Панагюрище и отсяда апостолът Георги Бенковски. В къща – музей „ПрофМарин Дринов”откритана 20 октомври 2008 г. има историко-етнографска експозиция посветена на профМарин Дринов и неговия род.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *