Scroll to Content


Домът на Иванчо Духовников – предан комитетски деец, е запазен и превърнат в част от музейния комплекс. В неговата къща през 1871 година Апостолът на свободата Васил Левски заклева Панагюрския революционен комитет. Къщата е построена през 1790 година от Стефан Кривонусов (после Дудеков). В нея живее Иванчо Духовников, сподвижник на Апостола. Къщата е възстановена през 1971 година. Запазени са оригиналните врати, прозорци, долапите и колоните на судурмата.

 

Източник: http://museumpan.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *