Scroll to Content


Родната къща на Райна Княгиня е паметник на културата с национално значениеТя е представител на средногорскиятип асиметрична къщаСтаринен надписзапазен върху една от гредите на голямата дворна вратасочи годината напострояване – 1673 и нейните първи собственици – Тасо и Михо. В този дом, на 18.01.1856 г., се ражда бъдещатазнаменоска на Априлското въстание – Райна Попгеоргиева Футекова – Райна КнягиняНа 3 май 1950 г. къща – музей“Райна Княгиня” разтваря врати за първите си посетители като музейПрез 1979/81г. е извършена основна реставрацияна къщата. В бившата занаятчийска работилница “Керена”на първия етаж, е представена документално – вещественаекспозицияпосветена на живота и ролята на Райна Княгиня по време на Априлското въстаниеЕтнографскатаекспозиция на втория етаждава представа за обстановката, в която се ражда и израства бележитата българкаСредценните реликви в музея е Главното знаме на панагюрските въстаницикоето Райна Княгиня възпроизвежда през 1901 г. по случай първото официално честване на Априлското въстание. В двора на къщата-музей се намира мраморнаскулптура на знаменоската, под която се съхраняват нейните тленни останкиПрез 1992 г. наследниците на РайнаКнягиня даряват къщата на Община ПанагюрищеПовече от половин столетиеоколо два милиона и половина българисвели главиминават през малката дървена портичказа да се поклонят пред безсмъртното дело на Знаменоската и отнесат със себе си частица от родолюбието на една велика епоха. В края на месец март 1876 г. Революционнияткомитет в Панагюрище и Георги Бенковски възлагат на Райна Попгеоргиева да извеза Главното знаме на панагюрскитевъстанициНа 22 април знамето тържествено е осветено и през дните на Панагюрската република гордо се вее наголямата врата на Хаджилуковата къща – Правителствен дом. По време на Руско-турската война 1877/78 г. знаметовероятно изгаря в конака в ХасковоПо случай първото официално честване на Априлското въстание през 1901 г., РайнаКнягиня възпроизвежда Главното въстаническо знамеСредствата за плата и сърмата са осигурени от комитета “20 април“Райна бродира знамето в СофияНяколко дни след тържествата в Панагюрищезнамето е носено на кон доКостинапо случай 25 години от гибелта на войводата Бенковски. В архива на къщата - музей се пази и снимка на РайнаКнягиня със знамето от 1901 г. с неин автографСнимката е направена в Софияслед като знамето е завършеноДосвоята смъртПавел Койчевпанагюрски поборниксъхранява скъпата реликва “като очите си“прегъната на четири катана всяка гънка с вестникза да не се похаби, в една специална кутия, а на празника я изнасял на балконаза да я гледанародаСлед него знамето се съхранява от председателя на Поборнико-опълченското дружество в Панагюрище ИванКузмов – КомитатаНеговият правнукПетко Кузмовразказва спомените на баща сиНа 3 март и 3 май, когато саставали тържествата по случай Освобождението и годишнините на Априлското въстаниезнамето е изнасяно с музика отдома на Комитата в Драгулин махала и заедно с другите поборници са отивали на площада“След смъртта на ИванКузмов знамето се съхранява в читалищетоПо-къснокогато се създава къща-музей “Райна Княгиня – 1950 г., то е експонирано там.

 

Източник: http://museumpan.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *