Scroll to Content


Къщата на Иван Леков е построена след Кримската война и е изографисана през 1873 г. Собственикът й, богат търговец, е революционен деец и участник в Априлското въстаниеКъщата е посещавана от Апостола на свободата – ВасилЛевскиСлед заседанията на местността Оборище в нея отсяда комисиятаизбрана от Първото велико народносъбраниесвикано през април 1876 г. Наред с историческата стойностЛековата къща е и ценен паметник навъзрожденската архитектураИзключителната стенописна украса отвътре и отвън на сградата е изпълнена от местниямайстор Иван Зографов. В салона впечатлява “Колелото на живота”отразяващо характерната за епохата житейскафилософияЛековата къща е възпята от великия български поет Пенчо Славейков в поемата му "Кървава песен". Къщата е възстановена през 2004 година чрез проекта "Красива България".

 

Източник: http://museumpan.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *