Scroll to Content


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ХАРКОВСКИ НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ – УКРАЙНА

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАНАГЮРИЩЕ

ВИ КАНЯТ

 ДА УЧАСТВАТЕ В

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,

ПОСВЕТЕНА НА 180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. МАРИН СТОЯНОВ ДРИНОВ

Дата на провеждане: 19 – 20 октомври 2018 година

Място: Исторически музей – Панагюрище

През 2018 год. се навършват 180 години от рождението на проф. Марин Стоянов Дринов – учен, общественик, държавник. Организирането на Научната конференция има за цел да интерпретира неговото значимо дело през погледа на съвременните научни търсения, като се аргументират нови факти и явления, разглеждат се личности и събития.

Тематичният обхват на конференцията има за цел да не се пропуснат личности, селища и райони, свързани с личността и дейността на проф. Марин Дринов.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки желаещ да участва в конференцията е необходимо да представи:

Заявка за участие(по приложената регистрационна форма и резюме до 500 знака) - до 10 септември 2018 год.;

Експозе/презентация   по време на конференцията до 10 минути;

Докладът да бъде предоставен  на хартиен и електронен носител  (в деня на конференцията)за включването му в сборник с материалите от конференцията;

Доклад:

до 20 стандартни страници;

Съобщение:

до 10 страници;

Шрифт TimesNew Roman, Pt 14;

цитирането – в края на текста

 

 

Електронен адрес за изпращане на заявките за участие в конференцията:  histmuzpan@abv.bg

Потвърждение на заявката на електронната поща на всеки участник – до 30. 09. 2018 г.

            Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Адрес:

4500 гр. Панагюрище

Исторически музей

ул. „Райна Княгиня” № 28

            Телефони за контакти:

            0357/6 37 12;

  0884/946 031 – Ирина Ботева;

  0884/556 647 – Радослав Станчовски

 

Поканата в електронен вариант е достъпна и на сайта на Исторически музей – Панагюрище: www.museumpan.com

 

 

покана можете да изтеглите от тук

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *