Scroll to Content


В Тутевата къща на 20 април 1876 г. се обявява Априлското въстаниеИван Тутев е бил заможен панагюрски гражданини участник в революционното делоНеговата къща е последната квартира на Бенковски в ПанагюрищеСледпристигането на куриера с весттаче Копривщица е въстаналаръководителитеначело с Бенковски и Воловрешават давдигнат Априлското въстаниеЕнтусиазираният Волов дава два изстрела със своята пушкаОт тази къщаоблечени във въстанически униформи и въоръжени с възгласи за бунт срещу турската тиранияизлизат четиримата апостолиБенковскиВоловЗахари Стоянов и ИкономовКъщатаоцеляла след бурните събития и до днес, е непокътнататакавакаквато е била по време на Априлското въстание през 1876 г. Сега е превърната в музей.

 

Източник: http://museumpan.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *